Depirojenizasyon Tünel Kalifikasyonu

Aseptik dolum ünitelerinde ampul, flakon vb. kapların yıkama işlemi sonrası depirojenizasyon işlemi için kullanılan tünellerin OQ ve PQ çalışmaları gerçekleştirilir.

Tünellerin onaylanmış kurulum ve operasyonel kalifikasonu sonrası Performans değerlendirmesi gerçekleştirilir.

OQ çalışması tünelin içi boşken sıcaklık dağılımının durumunu anlamak adına gerçekleştirilir ve tünelin yapısı ve persformansı hakkında veri sağlar. Bunun yanında filtre, fark basınç, hava hızı ve havanın sınıfı da kontrol edilmelidir. Elbette sensör kalibrasyonlarının da yapılmış olması gerekir.

PQ çalışması flakon, ampul vb. ürün kapları ile gerçekleştirilir. Özellikle ürünlerin tünele girişi, devamı ve proses sonu simüle edilmelidir. Konveyor hızı, yıkama makinesi hızı vb. kritik öneme sahiptir. Depirojenizasyon için rehberler, min.250 derece ve min Fd:30 dk şart koşmaktadır. Genellikle 300 derece ve üzeri set değerlerinde tünellerin çalışması istenir.