Nakliye Validasyonu

Üretilen ürünlerin bitmiş ürün formunda ve ikincil taşıma ambalajı içerisinde kullanıcıya ne şartlarda gönderildiği, bu esnada ürün ambalajının nakliye şartlarından ne derece etkilendiği, aynı şekilde steril bariyer görevi görüp görmediği vb. geçerli kılınmalıdır.

Ülke içerisinde veya ülke dışında, farklı nakliye yolları ile gönderilen ürünlerin hangi ortam şartlarına maruz kaldığı belirlenmelidir.