Otoklav Kalifikasyonu

Buharlı otoklavlarda fiziksel ve mikrobiyolojik testler bir arada gerçekleştirilir.

  • Öncelikle sterilizasyon çevrimine göre otoklav tipi belirlenmelidir.
  • Otoklav sensörleri kalibreli olmalıdır.
  • Otoklavda kaçak testi yapılarak herhangi bir kaçak olup olmadığı tespit edilir.
  • Poröz yüklerde buhar nüfuzunun gerçekleşip gerçekleşmediğin tespit edilmesi için Bowie & Dick testi yapılır.
  • Boş sıcaklık dağılımı yapılarak otoklavın fiziksel performansı görülmelidir.
  • Dolu çalışmalar (min.yük ve max.yük)  ve tekrarlı çalışmalar ile ürün prosesleri valide edilir.
  • Yük olarak metal, cam, sıvı vb. malzemeler ayrı programlarda çalışılmalıdır. Ön vakumsuz otoklavlar poröz yükler için kullanılmamalıdır.
  • Rutin izleme için vakum testi, bowie dick testi, biyolojik indikatörler ile izleme yapılmalıdır.