Toplam Organik Karbon (TOK) Analizi

 

Toplam Organik Karbon (TOK) veya TOC testi, su içerisindeki karbon bazlı yabancı maddeleri tanımlamak için kullanılır. Medikal ürün temizlik prosesleri, saf su kalitesi, atık su analizleri gibi işlemlerde toplam organik karbon analizi kullanılır. 

Tıbbi cihazlar, farklı kemik kırılmalarından eklem hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarından omurga kırıklarına kadar bir çok sağlık soruna çözüm olmaktadır. Bu ürünlerin hastada kullanımı esnasında hastanın kontamine edilmemesi, temiz ve steril ürünlerin kullanımı son derece önemlidir.

Medikal ürün (implant gibi) üretimi esnasında kullanılan kimyasallar, yağlar ve temizlik ajanlarının (deterjanlar) temizlik işlemi sonrası üründen uzaklaştırılması gerekir. Temizlik proseslerinin uygun ve geçerli bir proses olduğu valide edilmek zorundadır. Biyouyumluluğun sağlanmasında, kullanılan ürün materyali kadar, ürün temizliği ve hijyeni de önemlidir. ISO 19227 gibi standartlar ve regülasyonlar TOC testini özellikle organik bileşiklerin tayini için zorunlu tutmaktakdır. TOC testi kontaminasyon tanımı yapmaz, ancak kimyasallar, deterjanlar, doğal organik madde kontaminasyonları gibi bir dizi toplam organik kontaminasyonu ortaya çıkarır. 

Temizlik proses validasyon işlemleri firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. İsterseniz validasyon hizmeti alabilir, isterseniz bireysel olarak numunelerini test ettirebilirsiniz.