Toplam Hidrokarbon (THC) Analizi

Toplam Hidrokarbon Analizi (THC), hidrokarbon adı verilen hidrojen ve karbonlardan oluşan kimyasallar karışımı analizleri için kullanılır. Bir çok kimyasal ve ürün petrol türevi olması nedeni ile hidrokarbon barındırır.

Tıbbi cihazlar, farklı kemik kırılmalarından eklem hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarından omurga kırıklarına kadar bir çok sağlık soruna çözüm olmaktadır. Bu ürünlerin hastada kullanımı esnasında hastanın kontamine edilmemesi, temiz ve steril ürünlerin kullanımı son derece önemlidir.

Medikal ürün (implant gibi) üretimi esnasında kullanılan kimyasallar, yağlar ve temizlik ajanlarının (deterjanlar) temizlik işlemi sonrası üründen uzaklaştırılması gerekir. Temizlik proseslerinin uygun ve geçerli bir proses olduğu valide edilmek zorundadır. Biyouyumluluğun sağlanmasında, kullanılan ürün materyali kadar, ürün temizliği ve hijyeni de önemlidir. ISO 19227 gibi standartlar ve regülasyonlar, üretimde kullanılan yağ gibi kimyasalların hidrokarbon yağ indeksi tayinini zorunlu tutmaktakdır. 

Temizlik proses validasyon işlemleri CinarLabs tarafından gerçekleştirilmektedir. İsterseniz validasyon hizmeti alabilir, isterseniz bireysel olarak numunelerini test ettirebilirsiniz.