Buharlı Sterilizasyon Validasyonu

Steril konteynır ile satışı yapılan ve son kullanıcının sterilizasyon işlemini yaptığı ürünlerin, sterilizasyon işleminin geçerliliği sağlanmalıdır. Bir dizi test işlemi ve sterilizasyon geçerliliği için ürünlerin tekrarlı sterilizasyonu tarafımızca gerçekleştirilir ve raporlanır.

Özellikle son kullanıcının buhar ile sterilizasyon işlemini yaptığı düşünüldüğünde, aşağıdaki sıcaklık değerleri kullanım klavuzunda belirtilebilir.

Paketli Enstrümanlar

  • 134 derece 10 dk Sterilizasyon ve 20-60 dk arası kurutma işlemi
  • 121 derece 30 dk Sterilizasyon ve 30 dk kurutma işlemi

Paketsiz Enstrümanlar

  • 134 derece 3 dk Sterilizasyon ve 0-30 dk arası kurutma işlemi
  • 121 derece 30 dk Sterilizasyon ve 0-30 dk kurutma işlemi

Tekstil/ Poröz (Gözenekli) Yükler

  • 121 derece 30 dk Sterilizasyon ve 15-99 dk kurutma işlemi