Gama Sterilizasyon Validasyonu

Ürünlerin gama ile sterilizasyon prosesi geçerli kılınmalıdır. Validasyon çalışmaları TS EN ISO 11137-1/2 standartlarına göre yapılmaktadır. Validasyon yöntemlerinden uygun olan yöntem seçilir ve çalışmalar bu seçilen yönteme göre gerçekleştirilir. Validasyon için kullanılacak ürünlerin ışınlama işlemi hizmet alınacak firmada gerçekleştirilir.