Etilen Oksit (EO) Kalıntı Testi (Medikal)

Tıbbi cihazların Etilen Oksit ile sterilizasyonu sonrası, etilen oksitin (EO) ürün üzerinde varlığının tespit edilmesi için EO Kalıntı testi uygulanmaktadır.  

EO uygunluğu belirlenirken, EO, etilen klorhidrin (ECH) ve etilen glikol (EG) kalıntı seviyesinin, ürünün normal kullanımında hasta için en az risk oluşturduğundan emin olunması önemlidir.  Her bir tıbbi cihaz için, hastalara salınan EO ve ECH için kabul edilebilir azami dozlar standartlarda belirlenmiştir. EO limitleri ile ilgili blog sayfamızdaki yazımıza bakabilirsiniz. https://www.cinarlabs.com/etilen-oksit-kalinti-ve-eo-sterilizasyonu

EO Kalıntı Testi için numuneler kuru buz ile soğuk zincirde iletilmesi gerekmektedir. Etilen oksitin kaynama noktasının düşük olması ( 10,4 derece ) nedeni ile ortam şartlarında buharlaşma olacağından, mevcut proses şartları valide ediliyor ise ve ürün üzerindedeki gerçek EO varlığının tespiti için soğuk zincirde numunelerin gönderimi önemlidir. 

Test sonuçlarınız için uygunluk beyanı istenmesi durumunda, kabul kriterlerinin paylaşıması gerekir. Kabul kriterleri belirlenmemiş ise teknik ekibimizden destek isteyebilirsiniz.