Bioburden Testi


Medikal ürünler üzerindeki biyolojik bakteri yükünü tespit amacıyla gerçekleştirilir. 

Medikal cihaz regülasyonları,  steril olmayan tıbbi cihazların ambalajlama sistemlerinin, tıbbi cihazın bozulma olmaksızın, öngörülen temizlik düzeyini koruyacak şekilde ve şayet tıbbi cihazlar kullanımdan önce steril edilecek ise, mikrobiyolojik kontaminasyon tehlikesini asgariye indirecek şekilde olmasını istemektedir. 

Bioburden deneyi TS EN ISO 11737-1 standartına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.